(Para-)medici die zich willen inzetten voor diversiteitsensitieve zorg

 

MEDIC is opgericht door een groep artsen en medisch studenten in verschillende fases van hun loopbaan en studie om diversiteitsensitieve zorg te stimuleren uitgaande van islamitische principes. De gezondheidszorg in Nederland krijgt steeds meer te maken met zowel patiënten als medici met uiteenlopende leefwijzen, culturele achtergronden en religies. Om vraaggerichte zorg te kunnen bieden is inzicht in deze diversiteit cruciaal. 

 

De islam kent een normatieve religieuze ethiek die voortkomt uit de Koran en de sunnah (overleveringen van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, over diens leven). Moslims kunnen op basis hiervan vele algemene regels en morele voorschriften afleiden, maar ook invulling geven aan zorggerelateerde vragen. Een aantal basisprincipes zijn van essentieel belang als het gaat om de praktische toepassing van de medische ethiek. Een van de basisprincipes in de Islam is het dienen. Als allereerste dient een moslim God te aanbidden. Maar de dienstbaarheid is niet exclusief voor God. Onderdeel van de aanbidding is het dienen van de medemens. In een overlevering van de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, worden de 'beste der mensen' omschreven als 'zij die het meeste voordeel brengen aan de mensheid'. Het principe van rechtvaardigheid is een ander belangrijk principe..lees verder