Informatie voor zorgverleners

Namens het bestuur van vereniging MEDIC doe ik u dit bericht toekomen, om aandacht te vragen voor een maatschappelijk project dat wij willen initiëren en waarbij wij u om hulp vragen. In Nederland wonen ongeveer 40.000 ongedocumenteerden (ook wel: vreemdelingen zonder verblijfsvergunning). Het is voor zowel deze groep mensen als voor dak- en thuislozen niet mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten. Zij moeten hun zorg zelf betalen, maar dit lukt ze vaak niet. Om toch in hun recht op medisch noodzakelijke zorg te voorzien, bestaat er een financieringsregeling bij het CAK.
De praktijk heeft echter laten zien dat er weinig tot geen diëtisten en/of fysiotherapeuten toegankelijk zijn voor deze doelgroep, ondanks het feit dat deze doelgroep er veel baat bij heeft in geval van klachten. De kosten bij de fysiotherapie worden namelijk helaas pas na 21 behandelingen vergoed. CAK geeft een bijdrage voor zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt bij dieetadvisering en fysiotherapie. 

 

Met het oog op preventie van ziekten (bv cardiovasculair risico, overgewicht, verkeerde lichaamshouding resulterend in vroege pijnklachten, etc) zijn diëtetiek en fysiotherapie spreekuren aanbieden een waardevolle aanvulling op de al beschikbare noodzakelijke zorg. Deze spreekuren op het gebied van fysiotherapie en diëtetiek bestaan nog niet bij bekende humanitaire organisaties zoals Dokters van de wereld en het Rode Kruis. Het opzetten van een dergelijk spreekuur is dan ook een waardevolle aanvulling voor deze kwetsbare groep.


Ten behoeve van de kwaliteit van de zorg voor deze doelgroep heeft MEDIC een project opgestart om een samenwerking aan te gaan met diëtisten en fysiotherapeuten die ervoor openstaan om aan deze groep onverzekerden vrijwillige zorg te leveren. Iedereen die zich in de zorg vrijwillig wilt inzetten voor kwetsbare mensen is zeer welkom. Ook heerst er over het algemeen een onduidelijke sfeer over wat de gang van zaken zijn omtrent de zorg van ongedocumenteerden/onverzekerden. Door het opzetten van dit project kan een brug geslagen worden van het bekende naar het onbekende en kan er laagdrempeliger aanvullende zorg verleend worden voor deze groep mensen. Inmiddels heeft Medic in samenwerking met Dokters van de Wereld en Wereldhuis deze doelgroep in beeld gebracht. MEDIC ontvangt op schrift of digitaal verwijzingen voor patiënten die fysiotherapeutische of diëtistische zorg nodig hebben. MEDIC maakt vervolgens voor de patiënten een afspraak bij een paramedicus en neemt contact op om de afspraak te bevestigen.


Klik hier voor ons aanmeldingsformulier om ongedocumenteerden of dak- en thuislozen aan te melden voor een gratis consult bij fysiotherapeuten en diëtisten. Mocht u nog vragen hebben over MEDIC en over het project,  dan kunt u ons altijd bereiken via info@medicnederland.nl.