Home » Vacatures

Vacatures

Commissie ommunicatie

“Soft words soften hearts that are harder than rock, harsh words harden hearts that are softer than silk”- Imam Al Ghazali

 

Vereniging MEDIC is ervan overtuigd dat de juiste communicatie onmisbaar is bij het bereiken van onze doelen. De commissie communicatie ondersteunt het bestuur bij zowel externe als interne communicatie.

 

Als lid van de commissie ben jij verantwoordelijk voor o.a. het promoten van de activiteiten die we organiseren, het onderhouden en beheren van onze sociale media en het werven van sponsoren en leden. Zo zal jij ons bijv. helpen met het ontwerpen van promotiemateriaal, schrijven van teksten en ontdekken we samen nóg betere communicatiekanalen om leden te bereiken. 

Commissie Wetenschap

“Knowledge does not come but you have to go to it” - Imam Malik

 

Wij vinden het belangrijk om ons te blijven verdiepen in kwesties die zorgverleners en moslimpatiënten aangaan, zowel op religieus en theologisch vlak als op medisch vlak.

 

Als lid van deze commissie houd jij je bezig met het uitpluizen van literatuur, schrijf je artikelen, ontwikkel je workshops en inventariseer je de problemen waar moslimpatiënten tegen aanlopen. We hopen op den duur als vereniging onderzoek te doen naar deze problemen en op die manier bij te dragen aan de zorg.

 

Projecten

Workshop Palliatieve zorg in de Islam

Het deel van de bevolking met een islamitische achtergrond groeit en wordt ouder. Voor deze ouder wordende populatie is zorg rondom het levenseinde een onderwerp dat steeds relevanter wordt. In veel gevallen is het de eerste generatie die hier in Nederland mee te maken krijgt en niet in het land van herkomst. Palliatieve zorg in Nederland is anders dan in het land van herkomst, er wordt anders gekeken naar en gedacht over thema’s als ziekte en dood. Dit maakt het een complex onderwerp en bij de zorg voor deze patiënten komt veel kijken.

 

Dit project is in het leven geroepen om een training te ontwikkelen die zorgverleners in staat stelt om cultuur- en religiesensitieve palliatieve zorg te verlenen aan islamitische patiënten. 

Commissie Maatschappij

“Whoever helps his brother in his time of need, Allah will be there in his time of need” - Saheeh Muslim

 

Vereniging MEDIC wil een bijdrage leveren aan de Nederlandse maatschappij.

 

Samen met andere commissieleden werk je plannen uit, om maatschappelijke en medisch relevante vragen te kunnen beantwoorden.

 

Projecten

Zorg voor ongedocumenteerden

Met het oog op preventie van ziekten (bv cardiovasculair risico, overgewicht, verkeerde lichaamshouding resulterend in vroege pijnklachten, etc) bij zorg onverzekerbaren, zijn diëtetiek en fysiotherapie spreekuren aanbieden een waardevolle aanvulling op de al beschikbare noodzakelijke zorg. 


Ten behoeve van de kwaliteit van de zorg voor deze doelgroep heeft MEDIC een project opgestart om een samenwerking aan te gaan met diëtisten en fysiotherapeuten die ervoor openstaan om aan deze groep onverzekerden vrijwillige zorg te leveren. Inmiddels heeft Medic in samenwerking met Dokters van de Wereld en Wereldhuis deze doelgroep in beeld gebracht. MEDIC ontvangt op schrift of digitaal verwijzingen voor patiënten die fysiotherapeutische of diëtistische zorg nodig hebben. MEDIC maakt vervolgens voor de patiënten een afspraak bij een paramedicus en neemt contact op om de afspraak te bevestigen.

Commissie Evenementen

I do not know a rank after Prophethood more virtuous than spreading knowledge” - Ibn al-Mubārak

 

Wij vinden het belangrijk om alle kennis die wij vergaren te delen door middel van lezingen en symposia.

 

Als lid van de evenementencommissie ben je verantwoordelijk voor het organiseren van lezingen en projecten voor zorgverleners. Als commissielid ben je daarnaast ook verantwoordelijk voor het contact met alle betrokkenen. Denk hierbij aan de sprekers, zorgverleners, geestelijk verzorgers, ziekenhuizen etc. Vanaf september wordt een workshop palliatieve zorg opgestart waar je als commissielid aan zal werken in samenwerking met een geestelijk verzorger en verschillende artsen.


Wat verwachten wij?

Enthousiasme en motivatie

Affiniteit met de doelgroepen

Actieve bijdrage aan de vergaderingen en projecten

 

Aantal vergaderingen: 1x per twee weken

Locatie vergadering: Online (afhankelijk van de maatregelen)

Aantal fysieke bijeenkomsten: gemiddeld 4 keer per jaar (afhankelijk van de maatregelen)

Uren: gemiddeld 3 uur per week 

 

Wat bieden wij jou?

Een leuke ervaringsplek binnen een gezellig team

Uitbreiden van jouw portfolio

Samenwerkingsmogelijkheden met diverse studenten en professionals

Een kans om jouw bijdrage te leveren aan diversiteitsensitieve zorg in NL

Open Sollicitatie

Is er op dit moment geen passende vacature voor jou? Of ben jij er voor jezelf niet uit bij welke commissie je past maar zou je toch wel graag een bijdrage willen leveren aan diversiteitsensitieve zorg in Nederland? 

Kies dan ''geen voorkeur'' in het formulier hieronder, dan nemen wij contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.