Palliatieve zorg in de islam

Het deel van de bevolking met een islamitische achtergrond groeit en wordt ouder. Voor deze ouder wordende populatie is zorg rondom het levenseinde een onderwerp dat steeds relevanter wordt. In veel gevallen is het de eerste generatie die hier in Nederland mee te maken krijgt en niet in het land van herkomst. Palliatieve zorg in Nederland is anders dan in het land van herkomst, er wordt anders gekeken naar en gedacht over thema’s als ziekte en dood. Dit maakt het een complex onderwerp en bij de zorg voor deze patiënten komt veel kijken.

 

Dit project is in het leven geroepen om een training te ontwikkelen die zorgverleners in staat stelt om cultuur- en religiesensitieve palliatieve zorg te verlenen aan islamitische patiënten. Tijdens de workshop wordt aandacht besteedt aan de gedachtes en zienswijze van moslims over ziekte en dood, maar ook aan dilemma’s die zich kunnen voordoen en vaak voorkomende problemen. Er wordt in de literatuur gedoken, zowel de islamitische als de westerse, en natuurlijk zal er aandacht worden besteedt aan interactie en praktische tips en handvatten. Bij het vormgeven van deze workshop zijn theologen en medische experts met uitgebreide ervaring op het gebied van palliatieve zorg betrokken geweest. Leden van MEDIC hebben presentaties over dit onderwerp aan verschillende vakgroepen in meerdere ziekenhuizen gegeven met enthousiaste reacties als gevolg.

 

Is dit een onderwerp dat ook bij u op de werkplek speelt en heeft u interesse om deze workshop samen met uw collega's te volgen? Neem dan voor meer informatie contact met ons op via projecten@medicnederland.nl.

“Allah heeft geen ziekte neergezonden of Hij heeft er ook een genezing voor neergezonden” 

 

[Bron: Boukharie en Muslim]