Ontwikkelen

Het bijdragen aan onderzoek naar zorg voor moslimpatiënten en het trainen van zorgverleners om deze zorg te kunnen bieden op een diversiteit sensitieve manier

Verbinden

Het vervullen van een brugfunctie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en de lokale gemeenschap

Ondersteunen

Het bieden van ondersteuning aan zorgverleners en medische studenten in vraagstukken met betrekking tot het geloof en op medisch gebied

 

Netwerken

Het ontwikkelen van een netwerk van professionals en medische experts ten behoeve van kennisuitwisseling